12-04-2008
Door Rudie Kagie

Het zou allerminst een gek idee zijn, maar in de praktijk komt het er zelden van. De meeste psychotherapeuten en psychiaters hebben het domweg te druk om de cliëntèle voorafgaand aan de eerste behandelsessie te wijzen op de consequenties van een kleine, maar niettemin ingrijpende verandering die zich in de afwikkeling van de administratieve rompslomp voltrok. Sinds 1 januari jongstleden wordt de ambulante geestelijke gezondheidszorg niet meer uit de AWBZ betaald, maar uit de basisverzekering. De zielkundige specialist dient behandelkosten op basis van de zogeheten Diagnose Behandel Combinatie (DBC) digitaal te declareren. Het venijn van de nieuwe maatregel zit ’m vooral in de bepaling dat voortaan op de facturen aan de zorgverzekeraar moet worden vermeld wat de diagnose is.

‘We worden gedwongen om zowel ons beroepsgeheim als de privacy van onze cliënten te schenden,’ vindt de Haagse psychotherapeute Ruth Feigenbaum. Ze is voorzitter van de vorig...