Interview met Paul Frissen

De verzorgingsstaat is vastgelopen in zijn eigen regelzucht en controledwang, en in de bureaucratische rompslomp die ermee gepaard gaat. Dus weg met de eindeloze reeks regels en voorschriften die menige onderwijzer, hulpverlener en politieman tot wanhoop drijven. Laat ze hun werk doen, en heb vertrouwen in hun deskundigheid. En geef ook burgers meer ruimte hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes te maken. Want die keuzevrijheid geeft meer kwaliteit en bevrijdt burgers van knellende kaders. Regering, wantrouw uw onderdanen niet langer, maar sluit u aan bij hun initiatieven. Een dienstbare overheid in plaats van een albedil – dat is wat geëmancipeerde, mondige burgers verdienen.

Meer vertrouwen in de kracht en het verantwoordelijkheidsgevoel van burgers, dat is de boodschap die de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) met zijn 28 maart verschenen rapport ‘Verschil maken’ wil uitdragen.

Het is een optimistische boodschap. Een...