Interview Ernst Hirsch Ballin

‘Ik zou graag een postume wandeling maken met mijn ouders die op een te vroeg moment in mijn leven zijn overleden,’ zegt Ernst Hirsch Ballin. ‘Ik ken nu alleen fragmenten van hun geschiedenis. Het zijn brokstukken die samen een soort mozaïek vormen. Maar ik had er zo graag met hen over willen praten.’

Het loopt tegen negen uur ’s avonds als we de kamer van de minister van Justitie binnenkomen. De vergadering van het kabinet duurde uren langer dan verwacht vanwege de voorjaarsnota die moest worden besproken en de kinderopvang waarvan de kosten veel te hoog zijn geworden. Ondanks het late tijdstip oogt de minister monter. Over een paar dagen mag hij met vakantie. Daar ziet hij naar uit na maanden turbulentie over de film van Geert Wilders. Als coördinerend minister voor terrorismebestrijding was hij verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen.

Wie zich heeft afgevraagd waarom de CDA-bewindsman voor zijn doen zo geëmotioneerd reageerde op plannen om de...