Het vrouwenlichaam / Betekenis van het vrouwenlijf

Deze zomer gaf ik een cursus over autobiografisch schrijven en begon met een voorstelrondje aan de hand van de bedrieglijk eenvoudige vraag ‘wie ben ik?’ Een jonge vrouw beschreef daarop gedetailleerd hoe haar vriend haar op een warme zomerdag met olie insmeerde. Waar anderen zichzelf beschreven in termen van karaktertrekken of levensfase (veelal zoekend), of kwamen aanzetten met vormende ervaringen als jappenkamp, foute vader in de oorlog en een gereformeerde opvoeding, daar stelde deze vrouw zich voor via haar lichaam. Ik werd even zenuwachtig over de vraag hoe ver ze zou gaan, maar kon haar verhaal in veilige banen leiden als een interessante en moderne manier om op deze hamvraag te antwoorden: ik ben mijn lichaam, het lichaam als visitekaartje.

Dertig jaar geleden zou dit antwoord nooit zo gegeven zijn. Ik had er in elk geval geen raad mee geweten. Jonge vrouwen wilden het juist niet meer van hun lichaam hebben: ze wilden zelf...