Reportage / Moderne Afghanen

De 22-jarige student Mojtaba Salem houdt er krasse meningen op na over zijn land. ‘De Afghaanse samenleving is een dode samenleving. Het intellectuele debat bestaat niet,’ zegt hij in vloeiend maar wat plechtstatig Engels. Met de grote bril die zijn smalle gezicht met dun sikje domineert en zijn tengere gestalte is hij het prototype van een stadse boekenwurm. Twee jaar geleden kwam hij vanuit Iran naar zijn vaderland terug. ‘Als je in ballingschap wordt grootgebracht, heb je de blik van een buitenstaander, maar tegelijkertijd ben je des te nieuwsgieriger naar je land van herkomst,’ verklaart hij een deel van zijn motivatie om de Afghaanse samenleving onder de loep te nemen.

Geïnspireerd door de rol van studenten in Iran wilde Salem de discussie zoeken met leeftijdsgenoten en een beweging voor een opener en democratischer klimaat in het leven roepen. ‘Tradities en culturele gebruiken zijn beperkend als ze gebruikt worden om andere invloeden te weren.’...