**** Lysander le Coultre/Albert van Veenendaal. A Cool Tree

De zwarte kartonnen hoesjes met een gat aan de voorkant zijn even eigenzinnig als het repertoire waarin het sympathieke label Evil Rabbit grossiert. Dit design was een ontwerp van Lysander le Coultre, behalve vormgever ook een begenadigd cellist. Op een zondagmiddag in de late herfst van 2008 ging Le Coultre in Amsterdam op bezoek bij pianist Albert van Veenendaal, medeoprichter van het label. Samen sloegen ze aan het musiceren, onvoorbereid, spontaan en gedreven. De pianist schakelde gewoontegetrouw zijn opnameapparatuur in. Een paar maanden later, op 29 januari 2009, overleed Lysander plotseling en onverwacht, slechts zesenveertig jaar oud. Zesendertig minuten muziek van de zondag waarop de pianist en de cellist zo op dreef waren, zijn nu verschenen onder de titel A Cool Tree. ‘They will keep the spirit of his original talent alive’, heet het in de toelichting. Het mooiste is: ook zonder dit droeve detail zou dit een...