27-11-2007
The Guardian komt nu met een in memoriam van Jan Wolkers. Het wordt nogal opgehangen aan Turks Fruit, en het vrijzinnige taalgebruik uit die roman: “unprecedented in Dutch literature and probably unexceeded anywhere at the time.”