06-03-2004
Door Eelco Bosch van Rosenthal

Midden jaren negentig was James Woolsey hoofd van de CIA, later onderzocht hij de verbanden tussen Saddam en ‘11 september’. De oud-spionnenbaas is altijd een fel pleitbezorger geweest van de oorlog tegen Irak en nuanceert de kritiek op de inlichtingendiensten. ‘Het was beter geweest als er minder over massavernietigingswapens was gesproken en meer over mensenrechten.’

De lawine aan slecht nieuws voor de herverkiezingscampagne van George Bush begon met een rapport van de Carnegie Endowment for International Peace. Begin januari publiceerde deze denktank een omvangrijk rapport waarin geen spaan heel werd gelaten van de Amerikaanse motieven voor de oorlog in Irak. Een week later sprak een docent van een opleidingsinstituut van het Pentagon van ‘een onnodige oorlog’. In de weken die volgden, gaven minister Powell en nationale-veiligheidsadviseur Rice blijk van zeldzame twijfel in het team van Bush. En dat allemaal nadat David Kay...