Hoogleraar duurzaam ondernemen

Sinds 1990 heb ik tientallen bedrijven van binnen gezien, en ik kan je vertellen: er gebeurt daar op milieugebied ontzettend veel. Je leest of hoort er zelden wat over in de media, en dat is jammer. Want bedrijven spelen een sleutelrol op milieugebied. Niet alleen als het gaat om de directe, meetbare vervuiling die ze zelf veroorzaken bij de productie – waarbij ik moet zeggen dat de uitstoot van verontreinigende stoffen de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Maar ook als je kijkt naar het grondstoffengebruik, de inrichting van het productieproces. Al die aspecten hebben óók met milieu te maken.

Milieu is veel meer dan je aan de door de overheid gestelde regels houden. Het móét ook veel meer zijn dan dat. Want die traditionele wet- en regelgeving levert niet veel extra milieuwinst meer op. Tegelijkertijd weten we dat het welvaartspeil de komende vijftig jaar met een factor vier of vijf zal stijgen, en de wereldbevolking zal verdubbelen. Dat...