Elk boek over de Israëlische buitenlandse politiek verkondigt op de eerste bladzijde: ‘The state of Israel is at a crossroads. If Israel takes the wrong turning her future existence will be in doubt.’

Zo ook het boek Israel’s Fateful Decisions (1988) van Yehoshafat Harkabi. Tweeentwintig jaar geleden al betoogde deze voormalige chef van de Israëlische Militaire Inlichtingendienst tot consternatie van zijn geharnaste landgenoten dat Israël zich eigenlijk geen enkele fateful decision meer kon permitteren, zich moest terugtrekken uit de bezette gebieden en niet langer moest wachten met het stichten en erkennen van een Palestijnse staat op de Westoever van de Jordaan.

Harkabi waarschuwde voor het noodlottige alternatief: dat Israël zijn toevlucht zou zoeken tot extreme en repressieve oplossingen, waarmee het onvermijdelijk nationale zelfmoord over zich zou afroepen.

Harkabi heft de vinger tegen het ultrarealisme dat de Israëlische buitenlandse politiek domineert. Dat...