Op 10 februari heeft de regering, na onder andere verwarring die in NOVA op 9 februari uit de doeken is gedaan, alsnog de oorspronkelijke tekst van de brief aan de Tweede Kamer toegezonden die de NAVO vorige week aan premier Balkenende heeft gestuurd.

De tekst van die brief wijkt op een cruciaal punt af van de brief die dinsdag, ondertekend door de ministers Verhagen, Van Middelkoop en Koenders (!) aan de Tweede kamer is gestuurd. De oorspronkelijke brief spreekt van een verzoek om de missie-Uruzgan te verlengen.

In de brief die aan de Kamer is gestuurd staat echter: ‘Nederland heeft recent een verzoek van de Secretaris-Generaal van de NAVO ontvangen een kleinere en in tijd begrensde bijdrage aan ISAF te leveren’. Het ISAF-gebied bestrijkt vrijwel geheel Afghanistan. Gezien de opstelling van de PvdA en ChristenUnie is die formule in beginsel aanvaardbaar, ‘in Uruzgan’ niet.

Uitgerekend op de dag dat het kabinet de Tweede Kamer in haar reactie op het rapport-Davids...