Mixmixmixmix: hoe vaker je het zegt, hoe lekkerder het klinkt. Zullen we, in navolging van The New York Times en de eerste woordenboeken, ‘mx’ gaan gebruiken als genderneutrale aanduiding? Of is er een betere Nederlandse variant denkbaar?

In de deze week gepubliceerde lijst van invloedrijkste Europeanen van Politico staat de Poolse aartsbisschop Stanisław Gądecki op nummer dertien. Hoewel wellicht niet bij iedereen even bekend, blijkt Gądecki een belangwekkend en onvermoeibaar verdediger van achterhaalde kerkleer. Vooral homoseksuelen moeten het bij hem ontgelden. Maar ook richt Gądecki zijn pijlen op de verderfelijke mensen die het onderscheid tussen man en vrouw willen vertroebelen. Die het als een sociaal construct willen afdoen. Eigenlijk, aldus Gądecki, is ‘genderideologie’ vergelijkbaar met het communisme, of in elk geval net zo ‘evil’.

Over zo’n vergelijking kun je lang praten, maar wellicht kun je er beter slechts om grinniken. Op de eerste staatsgreep...