Pop

Nee, een succesverhaal is dat van Swamp Dogg nou bepaald niet. Toegegeven: af en toe had hij hits in de jaren zestig en zeventig, de man die als Jerry Williams Jr. werd geboren. Maar vele malen belangrijker in de geschiedenis van de zwarte muziek is zijn status als vooruitstrevend en vooruitziend zanger, liedjesschrijver en producer – niet noodzakelijkerwijs in die volgorde. Het feit dat de beste platen onder zijn eigen naam niet of nauwelijks zijn te krijgen, maakt hem nog meer tot een voetnoot.

Maar dan wel zo een die door fanatieke volgelingen wordt doodgeknuffeld. Door hen wordt elke toon van Swamp Dogg en gevolg die alsnog op cd verschijnt, onthaald als de ontdekking van de Heilige Graal. Niet zonder enige grond: zijn werk verdient een veel groter gehoor.

Swamp Dogg kwam tot volle wasdom in 1970, met de plaat Total Destruction of Your Mind. Gedragen door zijn volvette stem (een soort Van Morrison met dubbele tong) maakte hij in zijn songs nogal heftige politieke...