VN-ambassadeur Bolton (VS) dreigt met vervolgscenario:

  • eind april, als de 30-dagen termijn is verlopen en Iran negatief reageert op het ‘presidential statement’ van de Veiligheidsraad, zal VS een resolutie indienen waaraan (in tweede instantie) sancties zullen zijn verbonden.
  • zou die resolutie op een veto van Rusland of China stuiten, dan zal de VS samen met geestverwanten aansturen op unilaterale sancties. Daarbij is inschakeling van het PSI (Proliferation Security Initiative), dus het enteren en opbrengen van schepen en vliegtuigen met verdachte lading naar Iran, niet uitgesloten. Nederland is ook kernlid van het PSI. De Iraanse oefening ‘Oorlogsspel van de Heilige Profeet’ in de Perzische Golf eindigt vandaag. Het gebluf met nieuwe Iraanse raketten heeft in elk geval voor een hogere olieprijs gezorgd. De implicatie van de raketten en het vertoon van oorlogsschepen is dat Iran de Straat van Hormoez wel eens zou kunnen afsluiten. Daar gaat 40% van de wereldoliehandel...