• Iran maakt een tweede cascade van 164 centrifuges voor de verrijking van uranium gereed. In april stelde het een eerste rij in werking. Aan elkaar gekoppeld zou het Iran in staat stellen iets hoger verrijkt uranium te produceren. De hervatting van het nucleaire programma is in strijd met resolutie 1696 die de VN Veiligheidsraad op 31 juli 2006 aannam. Die stelde Iran een ultimatum dat op 31 augustus afliep.Sindsdien zijn nadere gesprekken mislukt en gaat Iran gewoon zijn gang.
  • De EU-3 landen stellen nu een vervolgresolutie op, die Iran moet ’straffen’ voor het aan zijn laars lappen van de VN-oproepen. In de ontwerptekst staat dat er geen goederen en diensten meer ogen worden geleverd die Iran zou kunnen gebruiken bij zijn nucleaire programma of ballistische-rakettenprogramma. Ook financiële hulp daartoe zou verboden worden. En er is een reisverbod voor ‘verdachte’ personen in de maak. Er is nog onenigheid tussen de leden van de Veiligheidsraad. De EU en Rusland vinden dat...