15-02-2003
Door Ko Colijn

Het voortbestaan van de Navo staat plotseling op het spel. En dat van de Veiligheidsraad en de Europese eenheid op buitenlands-politiek gebied. Alles hangt af van Blix.

Het ging het afgelopen halfjaar om de ontwapening van Irak. Maar sinds afgelopen weekend zijn de Navo, de Europese Unie en de Verenigde Naties zelf ineens de belangrijkste kwestie geworden. En, nog ongelooflijker, deze driedubbele crisis brak uit nadat nota bene de ‘duif’ Colin Powell op 5 februari in de Veiligheidsraad een stapel belastende feiten over Saddam Hoessein op tafel had gelegd.

Het spel lijkt nu belangrijker dan de knikkers. Het wordt keihard gespeeld, de spelers bedreigen elkaar met ultimatums en veto’s om er op het allerlaatste moment nog net het maximum uit te slepen. Vroeger keken de goden op de Olympus bezorgd toe als aardse stervelingen de wereldvrede bedreigden. Een olympische maatstaf (wie heeft er gelijk?) is er nu niet. Geen Jupiter die zijn bliksem slingert naar...