De regering van Noord-Ierland staat op het punt om te vallen. In Dublin wordt de IRA intussen vrolijk bezongen in een stampvolle kroeg. Wat is er aan de hand?

Afgelopen weekend ervoer ik in Dublin dat het verlangen naar een verenigd Ierland, zonder invloed van Groot-Brittannië, in het zuiden van het Ierse eiland nog springlevend is. Na de belangrijkste hurlingwedstrijd van het jaar – hurling is een populaire Ierse sport en van oudsher een Iers-nationalistisch symbool – bevond ik mij in een afgeladen sportkroeg. Plotseling begon de gehele pub als één man IRA-liederen te zingen. Snel de refreinen lerend zong ik mee, terwijl mijn Ierse vrienden me af en toe grijnzend toefluisterden dat het gezang eigenlijk echt not done was. Om vervolgens weer uit volle borst verder te zingen. De feestvierende massa wekte de indruk dat er een behoorlijk draagvlak is voor een georganiseerde republikeinse beweging.

Hoe verrassend is het dan dat er ook in Noord-Ierland republikeinen zijn die...