De kinderen van Kony waren 
niet onzichtbaar.
Illustratie: Bas van der Schot
Illustratie: Bas van der Schot

Misschien komt deze passage u bekend voor: ‘Veel kinderen worden domweg ontvoerd en tot krijgsdienst gedwongen. Het gruwelijkste voorbeeld biedt het Leger van de Heer, dat in Noord-Oeganda tegen de Oegandese regering rebelleert, maar zich in de praktijk bezighoudt met het terroriseren en plunderen van het grensgebied met Soedan.

Het conflict woedt al twintig jaar en heeft aan duizenden mensen het leven gekost. Meer dan anderhalf miljoen vluchtelingen weten niet waar ze het moeten zoeken. Het Leger van de Heer bestaat uit een “staf” van maar een paar honderd volwassen strijders, de rest bestaat uit kinderen. In de afgelopen tien jaar zijn volgens de VN 20.000 kinderen ontvoerd tijdens nachtelijke strooptochten langs kansloze kralen op het platteland.

Schrijnend is dat de Oegandese regering de eigen bevolking dwingt om voor hun “veiligheid” naar vluchtelingenkampen te gaan maar vervolgens...