Wie zijn de Radicale vernieuwers van Nederland? Wie heeft niet alleen mooie ideeën voor een socialere en duurzamere samenleving, maar doet er ook echt wat aan?

Voor de tweede keer gaan het weekblad Vrij Nederland en Kennisland, denktank voor sociale vernieuwing, op zoek naar de meest inspirerende, vernieuwende, creatieve en ook wat dwarse mensen, die het anders doen omdat ze denken dat het beter kan. Denk aan grote of kleine projecten op terreinen als sociale cohesie, milieu, technologie, kunst en cultuur, onderwijs en zorg.

Deze tweede editie wordt ondersteund door Stichting DOEN, het fonds voor groene, creatieve en sociale initiatieven.

Een jury onder leiding van Daan Roosegaarde, kunstenaar, ontwerper en ondernemer, kiest de beste kandidaten (individuen of collectieven). Vrij Nederland wijdt een speciale editie aan de winnaars, die in mei op een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam worden gepresenteerd.

De jury bestaat uit:

● Daan Roosegaarde (Studio Roosegaarde,...