Eind januari stond in de krant een bericht over de oprichting van een nieuw kennis- én actiecentrum voor sociale innovatie. Innovatie is hot. De afgelopen jaren hebben we ons mogen verheugen in het Innovatieplatform, de Commissie Innovatie Openbaar Bestuur, het inmiddels ter ziele zijnde Expertisebureau Innovatieve beleidsvorming en de Lissabonstrategie om het meest innovatieve continent te worden.

Het nieuwe kenniscentrum voor sociale innovatie zal best practices verzamelen over organisatievormen en arbeidsrelaties. Want ook de manier waarop we werken, ontkomt niet aan de eis om innovatiever te worden. Het is de bedoeling dat het nieuwe centrum een maatschappelijk topinstituut zal worden en later zelfstandig wetenschappelijk onderzoek zal uitvoeren. Voor de bekostiging van een en ander wordt gedacht aan vijfentachtig miljoen euro voor een periode van vijf jaar. Het wordt een echt polderinstituut, bestuurd en betaald door werknemers- en werkgeversorganisaties.

Ik heb drie...