Waarin een klein land infantiel kan zijn. Sinds een paar weken ontvangen vijfhonderd topambtenaren, ressorterend onder de Algemene Bestuursdienst, elke vrijdagavond een mailtje van de regering.

‘Beste ABD’er, staat er boven, en daarna: ‘In dienst van het Koninkrijk’. Volgt de tekst van de persconferentie die de minister-president, Jan Peter Balkenende, die middag heeft gehouden. Althans: de hoofdlijnen daarvan. In tamelijk kinderlijke termen. Voorbeeld: de minister-president heeft hedenmiddag zijn licht laten schijnen over de financiële crisis. Het kabinet is vastbesloten die crisis te bezweren. Enzovoorts enzovoorts.