Waarin een klein land infantiel kan zijn. Sinds een paar weken ontvangen vijfhonderd topambtenaren, ressorterend onder de Algemene Bestuursdienst, elke vrijdagavond een mailtje van de regering.

‘Beste ABD’er, staat er boven, en daarna: ‘In dienst van het Koninkrijk’. Volgt de tekst van de persconferentie die de minister-president, Jan Peter Balkenende, die middag heeft gehouden. Althans: de hoofdlijnen daarvan. In tamelijk kinderlijke termen. Voorbeeld: de minister-president heeft hedenmiddag zijn licht laten schijnen over de financiële crisis. Het kabinet is vastbesloten die crisis te bezweren. Enzovoorts enzovoorts.

Bedoeling van de mailtjes: het kabinet moet met één mond spreken, goed dus als alle topambtenaren weten wat ze moeten vinden. Dan kunnen ze met een gerust hart het weekend ingaan. Slimme topambtenaren (ze bestaan!) beklagen zich: ze zijn best in staat zelf na te denken, ze hebben Rijksvoorlichtingsdienst-directeur Henk Brons niet nodig om hen voor...