Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Notitie. Afdeling/Departement: Inburgering. Samensteller: Commissie Inburgering. Bestemd voor Stuurgroep Integratie. Datum: 28 oktober 2009.

Sinds 1 januari 2007 moeten alle Nederlanders die eigenlijk geen Nederlanders zijn, verplicht inburgeren. Na bijna twee jaar kan worden geconcludeerd dat de problemen in ons land daarmee nog steeds niet zijn opgelost. Daarom heeft de Stuurgroep Integratie de afgelopen maanden knelpunten verkend die speerpunten belemmeren in hun traject naar de juiste targets.
Onderzoek onder probleemdoelgroepen toont aan dat voornamelijk in de beeldvorming van Nederlanders die eigenlijk geen Nederlanders zijn nog veel terrein te winnen valt.

Voorlopig worden twee Postbus 51-campagnes ontwikkeld die als doel hebben Nederlanders weer dat homogene groepsgevoel terug te geven.

1) De Maatschappij, Dat Zijn Zij!
Deze campagne wil burgers aanzetten om anderen aan te spreken op hun gedrag. Met...