Britse literatuur / Tim parks’ visies op de liefde

Een gelukkig huwelijk is nooit zo gelukkig als de buitenwereld graag zou willen geloven. Deze volkswijsheid biedt een perfecte samenvatting van Tim Parks nieuwe roman Dromen van zeeën en rivieren. Het verhaal begint meteen na het overlijden van de excentrieke Britse geleerde Albert James in zijn appartement te Delhi. Zoon John, die zijn vader in geen jaren heeft gesproken, wil koste wat het kost zijn stoffelijke overschot zien en de begrafenis bijwonen. Maar wanneer hij in Delhi arriveert, is de kist van zijn vader al dichtgenageld en probeert zijn moeder hem zoveel mogelijk te ontwijken. Ze behandelt hem met de kille afstandelijkheid die Engelse moeders in Engelse romans wel vaker aan de dag leggen voor de zonen en dochters die ze op jeugdige leeftijd naar een kostschool hebben gestuurd. John was als kind zelfs in de vakanties niet altijd welkom bij zijn ouders. Nu is hij een man van vierentwintig, maar hij gedraagt zich als...