In een Braziliaanse gevangenis, waar het aantal gedetineerden astronomisch groot is en misstanden en opstanden aan de orde van de dag waren, is een geslaagd experiment aan de gang: de aandacht wordt er gericht op democratie en eigen verantwoordelijkheid. ‘De weg gaat via de liefde.’

Het ogenschijnlijk verlaten gevangeniscomplex zindert onder de hitte van de Braziliaanse zon. Slechts twee kwispelende honden verwelkomen de onverwachte visite. Het is geen bezoekdag. Achter een ijzeren deur klinken stemmen. Je kunt aanbellen. De bezoeker is welkom bij de cursus ‘leiderschap voor gevangenen’, of beter gezegd, ‘herstellenden’. Een van hen gaat voor. Niemand vraagt naar een identiteitsbewijs. De mobiele telefoon mag mee naar binnen. In deze gevangenis zijn geen wapens, komt geen politie en de gedetineerden beheren er zelf de sleutels. Het is een plaats waar je mag lachen en huilen.

Het complex heet ‘Apac’, Associatie ter bescherming en ondersteuning van veroordeelden,...