De Amsterdamse culturele stichting Castrum Peregrini noemt zich vandaag de dag een ‘cultural playground’. Vroeger bood ze onderdak aan een sekte. Al begreep Frank Ligtvoet dat pas toen hij die had overleefd. Een bekentenis.

Het was een zondagmorgen in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ik bezocht de Amsterdamse School-tentoonstelling. Het was najaar 1974 en de colleges op het Instituut voor Neerlandistiek aan de Amsterdamse Universiteit zouden snel beginnen. Het zou mijn derde jaar worden, maar ik had de eerste twee jaar weinig gestudeerd en lag een jaar achter. Ik zou een nieuwe start maken na een ongelukkig en veelal nachtelijk leven in nichtenbars en disco’s, een leven waaraan ik geen vrienden en geen liefde had overgehouden.

In een van de laatste zalen van het museum zag ik niets meer van de tentoonstelling maar alleen nog een jongen met krullen. Hij zag mij ook, we flirtten en we raakten aan de praat. Hij was binnenhuisarchitect, oorspronkelijk uit Joegoslavië. Na het...