Biografie

Albert Kerstens biografie van Joseph Luns is een niet zo goed gelukte poging tot rehabilitatie. Luns was als minister van Buitenlandse Zaken (1952-1971) een mateloos populaire figuur, dankzij zijn zelfverzekerdheid, zijn charme en zijn talent voor grollen. Na dit ministerschap vervulde hij nog twaalf jaar als secretaris-generaal van de NAVO een belangrijke internationale functie, maar in die periode was hij al uit de gratie geraakt. In het linkse opinieklimaat van de late jaren zestig paste geen waardering voor een conservatieve katholiek die openlijk genoot van militaire parades en ceremonieel vertoon. Daarna kwam het niet meer goed met zijn reputatie.

De historicus Kersten heeft zijn omvangrijke correctiewerk verricht met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zeven jaar lang werd de biograaf gesubsidieerd. Bovendien schreef hij zijn boek aan een departementaal bureau. Hoe vrij kun je je dan nog voelen om onbevangen te oordelen over deze mastodont van de...