Vervolgrapport bajesboot neemt zorgen over veiligheid niet weg

Als een gevangenis scherp in de gaten wordt gehouden door Amnesty International en de Europese commissie ter Voorkoming van Foltering, is dat meestal niet vanwege het slechte eten. Zo ook niet in het geval van de Rotterdamse bajesboot, waar zo’n vierhonderdvijftig illegalen vastzitten in afwachting van hun uitzetting. Anderhalf jaar geleden ontdekte Vrij Nederland dat gevangenen er vaak met zes man een cel deelden, nauwelijks mogelijkheid hadden tot arbeid of recreatie, verstoken bleven van voldoende medische en psychische zorg, en overgeleverd waren aan onbeschoft bewakingspersoneel dat niet wist hoe te handelen bij brand. Het Hof in Den Haag oordeelde eind april dat illegalen wegens de beperkingen van het regime niet langer dan zes maanden in het detentiecentrum mogen worden vastgehouden.

Staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak zou eens flink de bezem door de boot kunnen halen, maar de kans dat ze dat doet,...