Uit het leven

Mathijs Schoffeleers, op 24 april op tweeëntachtigjarige leeftijd in Maastricht overleden, kwam in 1955 als jonge missionaris in Malawi en kreeg te maken met hekserij, geestuitdrijvingen en vrome jongens, die weliswaar gedoopt waren maar toch naar traditionele initiatiekampen in de bush gingen. Ze werden er besneden en keerden na weken van ontbering als man terug in het dorp.

Schoffeleers weigerde hun gedrag als heidens te veroordelen. Afrikaanse godsdiensten beschouwde hij niet als primitief bijgeloof. Ondanks het verbod van zijn superieuren woonde hij rituele bezweringen bij en zag hij hoe gebedsgenezers in trance raakten. Angstig vond hij het. Later raakte hij bevriend met een vrouwelijk medium dat over achttien geesten beschikte en hij werd lid van een geheim maskergenootschap dat grotendeels uit afvallige katholieken bleek te bestaan. Ze hadden zijn schooltje afgebrand en een oude vrouw die hij met katholieke eer had begraven, uit haar graf gehaald. ‘Ik dacht:...