Geschiedenis

Nero heeft Rome nooit in brand gestoken. Hij stond ook niet triomfantelijk te musiceren terwijl de stad in het jaar 64 grotendeels in vlammen opging. Integendeel: toen de keizer, die zich buiten de stad bevond, hoorde van de brand, spoedde hij zich terug om op eigen kosten een hulpactie te organiseren.

Nero (keizer van 54 tot 68) was dus waarschijnlijk geen rare gek, wil Olivier Hekster maar zeggen in het informatieve en helder geschreven Romeinse keizers. De macht van het imago. En dat was evenmin het geval met beruchte gevallen als Caligula (37-41, de man die zijn paard senator wilde maken) en Commodus (176-192, die wrede heerser uit de film Gladiator). Dat wij nu zo negatief over deze heren denken, heeft – de ondertitel zegt het al – alles te maken met het imago dat zij na hun dood verwierven. Hoe zij als keizer daadwerkelijk regeerden, is door het ontbreken van contemporaine getuigenissen vaak onduidelijk. Hekster (1974), de jonge hoogleraar Oude Geschiedenis in...