Essay / Grunberg over moraal en betrokkenheid

In zijn boek Nihilisme en cultuur geeft Joop Goudsblom een handzame definitie van moraal: ‘Moraal reguleert de omgang tussen mensen volgens een ander principe dan fysieke macht. Zij stelt normen, zij geeft voorschriften, waar men zich aan dient te onderwerpen.’

Deze definitie geeft aan dat moraal, anders dan veel mensen denken, niet per se goed en juist hoeft te zijn. De Bijbel staat vol met morele geboden en verboden waaraan zelfs gelovigen zich niet meer wensen te houden en tegenwoordig zullen de meeste gelovigen geneigd zijn deze regels als immoreel te bestempelen. In Deuteronomium 28:30 staat: ‘U zult een bruid hebben gevonden, maar een ander zal met haar slapen.’ Dit is slechts een van de vervloekingen waarmee God dreigt als zijn volk zich niet aan zijn wetten houdt en vergeleken met zijn andere vervloekingen, bijvoorbeeld tering, ontstekingen, koorts en waanzin, is dit nog een van de mildere straffen. Moraal, of wat in de...