Een interview met de beste in zijn vak: Bas Heijne

‘Maar is dat wel zo?’ Die vraag klinkt volgens Bas Heijne in al zijn columns door. ‘Ik ben er al dagen van tevoren enorm mee bezig.’ Laat over één ding geen misverstand bestaan. Columns zijn voor Bas Heijne meer dan ‘stukkies’.

De Beste in zijn Vak legt de lat hoog. ‘Je hebt columnisten die zeggen: “Ik heb niet de hoop dat mijn column in veertig jaar tijd ook maar iets aan de wereld veranderd heeft.” Dan denk ik: dan had je er niet aan moeten beginnen. Laatst stond er een afscheidscolumn van Hans Wansink in de Volkskrant: “Ik heb niet de illusie dat ik iets aan het leed in de wereld heb kunnen doen.” Dat is Hans Wansink inderdaad niet gelukt. Maar die inzet moet er zijn. Je moet intentie niet verwarren met uitkomst, maar de intentie om iets te veranderen moet je wel degelijk hebben. Door iets uit te vinden, probeer je het ook beter te maken. Dat wordt vaak ten onrechte met moralisme verward. Ik geef geen...