Doen en laten * 2014 *

Walter White, de speedfabricerende scheikundeleraar uit Breaking Bad, is niet direct het type om vaderschapsverlof op te nemen. Hij ontbrak bij de geboorte van zijn dochtertje (23 gemiste oproepen) omdat hij op het moment suprême allerlei andere dringende zaken aan zijn hoofd had achter het fornuis van zijn louche camper in de woestijn. In de drugsbusiness doen ze niet aan snipperdagen. Het uitgangspunt van deze alom bejubelde televisieserie is te absurd om geloofwaardig te zijn: de hoofdpersoon wordt gediagnosticeerd met longkanker en benut de hem resterende tijd om heel veel geld te verdienen als producent van crystal meth, zodat zijn gezin na zijn dood materieel niets tekort hoeft te komen. Een dwaze onderneming omdat hij getrouwd is met een slimme, vindingrijke vrouw die ongetwijfeld mans genoeg zou zijn om financiële problemen op te lossen en als weduwe haar kinderen adequaat naar de volwassenheid te begeleiden. Walters bemoeienis met het criminele...