Dat is nog eens vrolijk nieuws uit China, en nee, het gaat niet over hogere pro­duc­tie­cijfers of weer een nieuwe stad erbij, die in een half jaar uit de grond wordt gestampt. Ze kunnen daar ook zo efficiënt werken, hoor je Nederland­se ondernemers ter plekke wel verzuchten, omdat niet voor elk wissewasje een complete inspraakronde hoeft te worden georganiseerd. Die ‘wissewasjes’ betreffen dan het onteigenen van stukken land ter grootte van de stad Utrecht, waar alles tegen de vlakte moet.

Maar nu dit: er bestaan in China ouderparen die zichzelf ‘kameraad­ouders’ noemen. Dat zijn ouders van homoseksuele kinderen, las ik in de Volkskrant, die zich er sterk voor maken dat hun homoseksuele dochter of zoon dezelfde rechten krijgt als ieder ander. Dus ja, ook een trouwpartij hoort daarbij. ‘Kameraad­-ouders’, ik vond dat een raadselachtige, om niet te zeggen eufemistische manier van spreken, totdat ik begreep dat in de alledaagse straattaal ‘kameraad’ synoniem is...