Interview Roger van Boxtel

Roger van Boxtel wilde ooit dokter worden. Nadat hij als dertienjarige drie maanden met een beenmergontsteking in het ziekenhuis had gelegen, wist hij zeker dat hij geneeskunde ging studeren. Maar na een paar jaar stopte hij. Hij kon tegen bloed, dat was ’t niet, hij was zelfs donor, maar hij zag te veel op tegen de tentamens natuur- en scheikunde.

Via een omweg – hij werd Kamerlid voor D66 en later minister voor Grootstedenbeleid – kwam hij toch in de gezondheidszorg terecht. Sinds 2004 is Van Boxtel voorzitter van de Raad van Bestuur van Menzis, een van de grootste zorgverzekeraars. Bovendien is zijn vrouw arts, zij is als reumatoloog verbonden aan een groot ziekenhuis.

Onlangs kwam Van Boxtel weer even als politicus in het nieuws toen het erop leek dat hij had gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Amsterdam. Hij wil er niets over kwijt. Ook niet over de gesprekken die achter de schermen over de ministersposten worden gevoerd. Stel dat D66 het...