Interview Shahriar Mandanipour

Met de Iraanse schrijver Shahriar Mandanipour was het lastig om tot een afspraak te komen. Na lang aarzelen verkoos hij een confrontatie op maandagmiddag, klokslag twaalf uur, bij het krantenrek voor een kiosk op het plein nabij de poort van de Harvard-universiteit in Cambridge, Massachusetts. Dat klonk wat vaag, maar stipt op tijd stapt de auteur uit de mensenmassa naar voren. Minstens zo onvergetelijk is de verraste blik waarmee hij het omslag van de Nederlandse uitgave van zijn roman Censuur. Een Iraans liefdesverhaal inspecteert. Daarna ligt het voor de hand om hem met een tikje op het schutblad van de publicatie te vragen: ‘Bent u de schrijver van dit boek?’ Hij glimt.

Als hij hoort over de geestdrift waarmee zijn internationale debuut in het verre Holland is ontvangen, begint hij nog meer te glimmen. De recensent van NRC Handelsblad repte van ‘de meest schokkende, grappige en politieke roman’ die hij in jaren had gelezen. De Amerikaanse pers –...