Interview Halina Reijn

‘Mensen denken snel dat je de publiciteit opzoekt ter meerdere eer en glorie van jezelf,’ zegt Halina Reijn. ‘Maar ik doe bijna alles ten dienste van het toneel. Daarin ben ik echt een missionaris. Alle middelen zijn geheiligd om de zaal vol te krijgen.’

Ze geeft heel wat interviews deze weken, want de columns die ze voor de Viva schreef, zijn gebundeld in een boekje en dat komt nu uit. De presentatie van de bundel valt samen met de Nederlandse première van haar toneelsolo La voix humaine. Dat heeft ze bewust zo gepland, zegt ze. Want elk optreden in een film, al is het maar een bijrol, is aanleiding voor interviews in alle media. ‘Maar als je een mooie voorstelling wilt promoten, zeggen bijna alle bladen nee. Behalve Vrij Nederland dan.’

Een wonderlijk wezen, Halina Reijn. Ontwapenend eerlijk en gewiekst tegelijk. Uitbundig in de omhelzingen van collega-acteurs die langskomen als ze zich op het terras van de Amsterdamse Stadsschouwburg uitgehongerd op een...