Opinie

Hoe groot is een mens eigenlijk? In zijn eigen ogen kan hij nooit groot genoeg zijn. Dat geldt voor alles: zijn daden, zijn inzichten, zijn veroveringen, zijn financiën, zijn opvattingen. Eigenlijk staat er geen maat op hem, al houdt hij dat meestal wijselijk voor zich, want grootheid moet overtuigen. De overgang naar gesnoef en opsnijderij verloopt ongemerkt en het is in de roes van de zelffelicitatie niet altijd duidelijk of men nog wel aan de goede kant van de streep zit. Hoe dan ook, bescheidenheid en matigheid blijven deugden waarmee de meeste mensen van nature niet bijster ruim bedeeld zijn – en sinds de massamedia het culturele voortouw hebben genomen, is het er niet beter op geworden.

Er zijn verzachtende omstandigheden. Het is al lang normaal zo’n beetje alles groter, mooier en beter voor te stellen dan het in werkelijkheid is, wat zoals men weet de hoofdbezigheid is van de alom aanwezige reclame. Sommige massamedia laten zich evenmin onbetuigd, want in de...