Interview Femke Halsema & Marcel Möring

Femke Halsema’s analytische, intelligente en nuchtere benadering van politieke vraagstukken maakte het voor mij mogelijk om te stemmen op wat ik tot dan beschouwde als een one issue partij en een verzameling linkse groepen waarvan de delen mij nooit hadden aangetrokken. Als pessimistische misantroop was ik veel beter op mijn plaats bij het koele pragmatisme van D66 of het religieus geïnspireerde geloof in de verdorvenheid van de mens van de ChristenUnie. Maar Halsema injecteerde het gedachtegoed van de Russisch-Britse politiek filosoof Isaiah Berlin (1909-1997) in het tot dan toe nogal vage amalgaam dat GroenLinkse politiek heette en ik kwam, als zoekende linkse kiezer, thuis.

En nu zitten we aan een tafeltje in Arti, waar vriendelijke dames op leeftijd een poging tot cappuccino doen en opwinding van lang geleden echoot. De inleidende schermutselingen betreffen Enschede, waar we beiden geboren zijn. Niet dat we elkaar tegen het lijf hadden...