Wereld

Veel terroristen beginnen weer op vrije voeten te komen en belanden in rehabilitatieprogramma’s. Maar terwijl de Global War on Terror uit het boekje is geschrapt, ondervindt de argeloze luchtreiziger naar een ver land er nog narigheid van. On­langs vloog ik naar Brasilia voor een conferentie tussen Nederland en de opkomende grootmacht daar – iets wat overigens niet betekent dat Nederland een rechtstreekse vlucht van Am­sterdam naar ’s werelds vijfde economie kent. In mijn geval ging het via Frankfurt en Sao Paolo. Dat wasdus zes keer controle, poortjes en scanners passeren, broekriemen en jasjes uit, besnuffeld worden, enzovoort.

Helaas, maar toch fijn om andere redenen, heb ik ooit een heupoperatie ondergaan zodat mijn lichaam voor een deel met externe elementen is gevuld. Titanium, een kostbaar metaal dat naar douanemaatstaven een halve terrorist van mij heeft gemaakt. Ik merkte dat zo’n tien jaar geleden al, toen bleek dat de winkelpoortjes van de filialen van Het...