Filosofie

Het is een heerlijk hoogdravende onderneming: de filosofische wortels blootleggen van de wijze waarop wij verwarde, moderne mensen pogen ons een identiteit aan te meten. En het is een droomduo dat zich aan dit avontuur waagt. Rob Wijnberg heeft als columnist van NRC Handelsblad en met zijn bestseller Nietzsche & Kant lezen de krant bewezen dat hij fris filosofisch licht kan werpen op de actualiteit. Stine Jensen demonstreerde met haar proefschrift Waarom vrouwen van apen houden en als medewerkster van hetzelfde dagblad een eigenzinnig denkster te zijn.

De opzet van Dus ik ben is even simpel als veelbelovend. In elf hoofdstukjes schetsen Jensen en Wijnberg even zovele manieren waarop we ons zelf definiëren, van ‘ik denk, dus ik ben’ tot ‘ik heb een lichaam, dus ik ben’. Maar helaas is het een braaf boek geworden. Jensen en Wijnberg laten een nogal voorspelbaar rijtje filosofen opdraven als getuige-deskundigen en zondebokken. Zelden weten ze er veel meer over te melden dan...