Interview Andries Knevel

Ja hoor, het gaat weer goed met hem, zegt Andries Knevel. De nadruk ligt op het woordje ‘weer’. Want het geldt nog maar sinds kort. ‘De tijd moest zijn werk doen,’ zegt de EO-presentator opvallend plechtig. Aan zijn gezicht is te zien dat hij het meent. Die plechtigheid zal het hele gesprek doordesemen. Sinds hij op 3 februari een deel van de EO-achterban diep schokte door op televisie te beweren dat de aarde niet in zes dagen is geschapen, maar is ontstaan in een proces van miljarden jaren, heeft Knevel zijn mond stijf dicht gehouden. Nu, twee maanden later, acht hij de tijd voor het eerst rijp om te reageren.

Het begon allemaal zo onschuldig. Het leek hem een goed idee om een televisieprogramma te maken naar aanleiding van het Darwinjaar, ‘een uitzending over schepping en evolutie’. Eigenlijk had de EO mee willen varen op het schip waarmee de VPRO dit jaar de reis van de Beagle reconstrueert. Dat zou fantastisch zijn geweest, glundert Knevel. ‘Zie je het...