Meer en meer onzekere Europeanen in Londen kampen met depressies en angststoornissen nu de Brexit een feit is. ‘Administratieve discriminatie’ is gemeengoed geworden. ‘Ik begrijp nu pas hoe het voelt om als minderheid behandeld te worden.’

Naast de Tower Bridge, aan de zuidelijke oever van de Thames, staat het stadhuis van Londen. Een modern gebouw van glas dat internationale allure en openheid moest uitstralen toen het in 2002 werd gebouwd. Een EU-vlag en een Britse vlag wapperen samen op een paar meter hoogte zachtjes in de zomerwind en dat voelt nu al nostalgisch. Hier wordt half juli de bijeenkomst ‘European Voices’ georganiseerd door de gemeente Londen. Lokale politici, experts en bezorgde Londenaren (zowel Brits als ‘Europees’) komen hier samen. Onderwerp van gesprek: hun grote zorgen over de toekomst nu de onnavolgbare Brexit-onderhandelingen zijn begonnen. Hoe moet het nu verder met Londen? Een stad waar één op de acht inwoners uit de EU komt, samen goed voor...