18-10-2008
Door Ko Colijn

Ja, ik schreef vorige week dat landen niet failliet kunnen gaan.

Twee dagen later weigerde de regering van IJsland om zijn betalingsverplichtingen na te komen en had weinig anders te melden dan ‘sorry’. Honderdduizenden buitenlanders vreesden voor hun spaargeld, maar werden door hun nationale regeringen gered. Die nemen nu de ruzie met de regering van IJsland over en hopen dat het geld ooit nog komt. Je zou van een materieel failliet kunnen spreken, maar ik denk dat we die term voor een slechte bank of wanbetalende burger moeten blijven reserveren. Wouter Bos heeft afgelopen weekend uitstel van betaling verleend, maar van een curator, of van een faillissementsrechter die IJsland onder de schuldeisers gaat verdelen is nooit sprake geweest.

Een staat gaat niet failliet. In het uiterste geval vergrijpt zo’n staat zich aan het unieke monopolie waarover een centrale overheid nu eenmaal wel, en een gewone wanbetaler niet beschikt: dat van de geldpers. Een...