De CPB-cijfers sloegen in als een bom. Toch zal de gemiddelde consument niet zoveel van de crisis merken, en dit jaar zelfs rijker worden.

Zelden heeft een A4’tje met getallen meer impact gehad op het volksgevoel dan vorige week. Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau (CPB), presenteerde slechts ‘voorlopige ramingscijfers’, maar schetste met zijn schattingen zo’n schokkend scenario dat hij ongewild het land overspoelde met een vloedgolf aan recessievrees.

Ineens vond eenderde van de Nederlanders dat de financiële crisis ‘groot effect’ zou hebben op Nederland, zo peilde Maurice de Hond direct na de publicatie van Teulings’ cijfers. Voordien lag dit percentage nog op twaalf procent.

Het volksgevoel vergist zich niet. Als Teulings gelijk krijgt, zal de financiële crisis inderdaad groot effect hebben op Nederland. Volgend jaar vermindert de export (afgezien van de gasverkoop) met bijna twaalf procent. Het nationaal inkomen (bruto binnenlands product) krimpt met 3,5...