Interview / Het idee van André Aleman

‘Gechargeerd gezegd: iedereen is gek.’ Die boodschap wil hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie André Aleman in zijn zojuist van de persen gerolde boek Hersenspinsels uitdragen. ‘Wij denken vaak dat mensen die stemmen horen of dingen zien die er niet zijn een aparte categorie van gekken of gestoorden vormen,’ zegt hij op zijn Groningse werkkamer. ‘Maar ik wil juist laten zien dat ons eigen waarnemingsapparaat open staat voor dezelfde fouten en wij identieke neigingen kunnen hebben. Ze zijn alleen extremer bij mensen bij wie het hun functioneren in de weg staat. Ik zou het mooi vinden als dat inzicht ertoe bijdraagt dat er wat minder stigmatisering is. Want het is nog steeds zo in westerse samenlevingen, en dat lijkt zelfs toe te nemen, dat mensen met een ernstige psychiatrische stoornis als inferieur worden gezien.’

In Hersenspinsels maakt de pas vijfendertigjarige hersenonderzoeker de balans op van vijftien jaar onderzoek naar wanen en...