FOTODOCUMENT

Ze wilde een fotoreportage maken over armoede in Nederland. Daarvoor hoefde Carla Kogelman niet ver te zoeken. Op tien minuten fietsen van haar Amersfoortse woning, zo bleek uit een onderzoek van Defence for Children, ligt een wijk die als een van de armste van Nederland uit de bus kwam. Bij nadere bestudering van de cijfers bleek tot Kogelmans grote verbazing dat die ‘armste wijk van Nederland’ nauwelijks bewoners heeft. Postcodegebied 3819, dat in het rapport uit 2012 opvallend hoog scoorde op het aantal voortijdige schoolverlaters, tienermoeders en mishandelde kinderen, is een groene ruimte die voornamelijk wordt gebruikt voor sport en recreatie. ‘Met bejaardentehuizen, een schoongeveegde camping annex bungalowpark, een paar nonnen en een handvol rijke villa’s,’ aldus Kogelman. ‘Een gebied met meer bomen dan mensen.’ Dat er in de wijk Birkhoven/Bokkeduinen ook een asielzoekerscentrum zit, zorgde voor de relatief hoge scores op de...