Beschouwing / Roman over naoorlogs Duitsland

Wanneer spreek je van een ontdekking? Onlangs vertrouwde iemand mij op opdringerige toon toe dat hij het werk van Marcel Proust had ontdekt. Hij zei het alsof hij in een obscuur antiquariaat het verzameld werk van een geheel vergeten schrijver op de kop had getikt en het nu als zijn levenstaak beschouwde dat weer onder de aandacht van de mensen te brengen. Zijn ontdekking van Proust had in zijn opgewondenheid al gauw overdreven kunnen klinken. Hij wist immers net zo goed als ik dat ontelbare lezers en literatuurwetenschappers hem in de afgelopen eeuw waren voorgegaan, dat hij keurig in een immense rij aansloot. Wat nou ontdekking?

Maar wie zo denkt, gaat voorbij aan wat de oneindige, verbijzonderde ruimte van de kunst en literatuur genoemd kan worden. In die ruimte volg je je eigen weg, passeer je stekeblind erkende meesterwerken omdat je naar iets anders op zoek bent, sta je lang stil bij zogenaamde minor masters omdat die je werkelijk...