Er zullen altijd te weinig donororganen zijn

De Nierstichting heeft weer een nieuw onderzoeksrapport waarmee ze kan zwaaien, dit keer van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel. Nivel doet het onderzoek naar actieve donorregistratie dat in 2004 ook al is gedaan, nog eens dunnetjes over (zie het kader op de rechterpagina voor verschillende vormen van donorregistratie). Waarom? ‘Vanwege de ruime aandacht die het onderwerp orgaandonatie de laatste jaren heeft gehad, wat mogelijk geleid kan hebben tot een andere houding ten opzichte van het onderwerp orgaandonatie,’ aldus het onderzoeksrapport.

En inderdaad, dat is ook zo. Al is die ‘andere houding’ er niet een waar de Nierstichting, een van de opdrachtgevers van het onderzoek, blij mee is. Want uit het Nivel-onderzoek blijkt dat het aantal donoren bij invoering van een actief donorregistratiesysteem maar heel beperkt zal toenemen. De huidige situatie levert in de praktijk 200 donoren op, de nieuwe...