Het moederschapsideaal is alive and kicking in Nederland. Zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Voor het rapport Hoe het werkt met kinderen. Moeders over kinderopvang en werk is aan moeders gevraagd wat ze vinden van de kinderopvang. Weinig, is de conclusie, want ze voeden hun kinderen liever zelf op. Dat betekent ook dat de arbeidsparticipatie van moeders laag is.

Is dat een probleem? Later, als de baby­boomers met pensioen gaan. Dan werken er minder mensen om de belasting te betalen. De belasting waarmee we zorg, AOW, onderwijs, snelwegen, ontwikkelingshulp, ambtenaren, cultuursubsidies en innovatieve projectjes financieren. Hoopvol wordt er gekeken naar de Nederlands vrouw. Dat zijn er een heleboel, en ze zijn ook nog eens een tikkie hoger opgeleid dan mannen. Maar de Nederlandse vrouw verdomt het te werken. Die moedert liever.

Ik heb geen kinderen dus ik mag er eigenlijk niets van vinden. Maar mijn vriendinnen met kinderen vinden wel wat van mijn...