Sport

Zijn woorden klonken als deeltjes van een nieuwjaarstoespraak. David Beckham, aan het woord op de BBC Radio, leek het nieuwe jaar te willen beginnen met een poging de wereld te verbeteren. Hij zei dat hij ergens spijt van had. Als een mondiale sportheld ergens spijt van heeft, dan gaat hij de globe over, zeker wanneer de ontboezeming een morele lading heeft. En die hád de spijtbetuiging van Beckham. Na ruim vierendertig levensjaren is Becks tot de conclusie gekomen dat hij zijn oude club Manchester United nooit had moeten verlaten. Hij is trouweloos geweest. Daar kwamen zijn woorden eigenlijk op neer en dat is fijn.

Het was ook zo’n raar gezicht. In 2003 verliet Beckham zijn vaderland om te gaan voetballen in Spanje. Profvoetballers verruilen net zo gemakkelijk van club en competitie als u en ik van ballpoint, maar deze keer lag het anders. Beckham had niets te zoeken bij Real Madrid, of het moest zijn de mogelijkheid zich verder te ontplooien als reclamezuil annex...